Algemene Leden Vergadering van I.T.F. Nederland

Geplaatst op 12-07-2022.

Op zondag 3 juli 2022 was er de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van I.T.F. Nederland. Deze vergadering werd bijgewoond door een groot deel van de sportscholen die bij I.T.F. Nederland zijn aangesloten. Zij zijn de leden van I.T.F. Nederland.
Nieuw bestuur
Tijdens deze vergadering die om 10.00 begon, moest een nieuw bestuur worden gekozen. Het huidige bestuur is namelijk in zijn geheel afgetreden. Er hebben zich 7 kandidaten voor een functie in het bestuur opgegeven.

Sahyun Coos van den Heuvel voor voorzitter
Sabum Wouter Meijer
Sabum Raymond Eikema
Sabum Nanne Boonstra
Boo-Sabum Nina Meppelder
Boo-Sabum Bram Frenken
Boo-Sabum Sander Bosboom

Sahyun Coos van den Heuvel is als enige rechtstreeks door de leden als voorzitter gekozen. Alle andere kandidaten met uitzondering van Sander Bosboom zijn in het bestuur terechtgekomen. Sander gaat de functie van ledenadministrateur (waar een vacature voor openstond) vervullen.

Van links naar rechts Sabum Raymond, Sahyun Coos, Boo-Sabum Nina, Boo-Sabum Bram, Sabum Wouter, Sabum Nanne ontbreekt op de foto, omdat hij verhinderd was.

Het nieuwe bestuur bestaat nu uit de volgende leden met de volgende functies.

Sahyun Coos van den Heuvel – voorzitter
Sabum Wouter Meijer – secretaris
Sabum Raymond Eikema – penningmeester
Sabum Nanne Boonstra – algemeen bestuurslid
Boo-Sabum Nina Meppelder – algemeen bestuurslid
Boo-Sabum Bram Frenken – algemeen bestuurslid

Tijdens de vergadering is het oude bestuur decharge verleend en bedankt voor hun verdiensten van de afgelopen jaren.

Na bijna 3 uur werd de vergadering gesloten.